Vážení rodiče, absolventi a přátelé školy,
v září 2020 tomu bude právě 70 let, kdy byla otevřena naše škola. K tomuto výročí chystáme akce jak pro studenty, tak pro veřejnost.  
Chceme Vás poprosit o spolupráci při přípravách oslav.
Jak nám můžete pomoci?

1) Řada z Vás na našem gymnáziu také studovala, takže možná máte k zapůjčení dobové fotografie, dokumenty, předměty, které by se hodily na výstavu či do ročenky, kterou hodláme vydat. Pokud byste měli nějakou vzpomínku, o kterou se chcete podělit v almanachu, napište a pošlete ji na adresu remkova@gyri.cz
2) Finanční dary (způsob darování upřesníme)
3) Na sobotu 24. 10. 2020 plánujeme slavnostní den otevřených dveří. Přispět můžete nejen penězi, ale i pohoštěním či např. nabídkou zajímavé přednášky, besedy, hudebním vystoupením, autorským čtením a v neposlední řadě osobní účastí.
 
Byli bychom rádi, aby studenti, rodiče i široká veřejnost viděli, že se naše gymnázium za uplynulých 70 let mělo a má čím pochlubit.

Těším se na spolupráci s Vámi.

Za organizační výbor
PaedDr. Ivana Remková
remkova@gyri.cz

Aktualita vložena 13.2.2020 Mč

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu