Dne 7.11. se na Gymnáziu Říčany uskutečnila fyziologická praktika pod vedením
paní RNDr D. Horníkové, Ph.D. z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Studenti si
prostřednictvím praktického laboratorního cvičení v hodinách semináře z biologie mohli
vyzkoušet práci se spektrometrem a blíže tak pochopit funkci vylučovací soustavy.
První úkol se týkal GRF, což je hodnota glomerulární filtrace. 
Studenti nejprve pozorně vyslechli přednášku týkající se tématu a poté dle předpřipraveného podrobného
protokolu stanovili glomerulární filtraci z clearence kreatininu ze vzorku moči potkana. Cílem
bylo propojit teoretické znalosti nabyté během přednášky a pokusit se je aplikovat. Druhý
úkol se týkal soustavy trávicí, zejména alfa amylázy a trávení škrobů. Toto cvičení bylo
znatelně jednodušší a pro studenty snadněji uchopitelné. Jednalo se o bližší pochopení
trávicího enzymu alfa-amylázy, který pro správné fungování potřebuje specifické podmínky
(teplota - tělesná, čas).
Náročné laboratorní cvičení studenti zakončili samostatným vypracováním protokolů
obsahujícími i samotné výpočty. V následujícím semináři byl za účasti RNDr. D.Horníkové
proveden podrobný rozbor našich výsledků a hodnocení celého praktika. Jsme za tuto
příležitost velmi vděční a doufáme, že si to budeme moci brzy zopakovat. Děkujeme.

Klára Zdeňková a Matěj Koudelka, Septima


Aktualita vložena 18.12.2019 Mč

19-20-Praktika1.jpg

19-20-Praktika2.jpg

19-20-Praktika3.jpg

19-20-Praktika4.jpg

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu