Milí studenti a milí rodiče,

v rámci rozvolněných hygienických opatření zavádíme od 22.6. do 25.6. třídnické hodiny v dopoledních hodinách (lze objednat v ŠJ také obědy). Rozpis naleznete v týdenním plánu v úvodním listu, budete osloveni také třídními učiteli s konkrétním programem. V rámci třídnických hodin bude uskutečněno dotazníkové šetření k distančnímu vzdělávání s cílem zjistit silné a slabé stránky pro další období. Žáci nižšího gymnázia budou ve škole odevzdávat učebnice a přijímat nové (ve dvou dnech), žáci vyššího gymnázia budou ve škole pouze jeden den k realizaci třídnických hodin a druhý den je dobrovolný podle dohody s TU pro aktivity mimo školu.  

Vysvědčení bude vydáno v pátek dne 26. 6. od 8:20 h ve třídách. Nadále platí odevzdání čestného prohlášení o bezinfekčnosti při vstupu do školy. Ke stažení na webových stránkách školy.

Vysvědčení bude vydáno v pátek dne 26. 6. od 8:20 h ve třídách v obvyklém režimu jako v minulém školním roce.

Závěrečná klasifikace proběhne 19. 6. 2020. V případě nesouhlasu se známkou může žák (u nezletilého žáka jeho zákonný zástupce) podat žádost o komisionální přezkoušení, a to nejpozději do 3 pracovních dní.

Těšíme se brzy na viděnou

16.6.2020 rs@gyri.cz v 10:00 h. 

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu