O králi s oslíma ušima

V úterý 18. června nás navštívili žáci 4. tříd ze ZŠ Bezručova. Část naší třídy, sekundy, pro ně měla připravený krátký program a zábavné divadelní představení o Králi Lávrovi, které pilně trénovala celé pololetí pod vedením paní profesorky Remkové.

Nejprve jsme dětem představili autora této básně, tedy Karla Havlíčka Borovského, a poté jsme je seznámili s několika zastaralými výrazy, jež se ve hře objevily. Nutno ovšem podotknout, že když jsme se žáků ptali, co znamená například slovo tyran či rebélie, našli se tací, kteří to dovedli vysvětlit lépe než my.

Poté jsme dětem předvedli divadlo, do jehož přípravy se každý z nás zapojil. Vytvořili jsme si kostýmy a rekvizity. Když při nácviku některý z herců prohlásil něco vtipného, neplánovaně jsme to do scénáře přidali. A tak se součástí našeho vystoupení stala např. mluvící vrba. 

Máme radost, že irská báseň o králi s oslíma ušima naše hosty zaujala. 

Nakonec se děti s naší třídou vyfotily a my jsme od nich dostali sladkou odměnu, za což děkujeme! 

Za třídu sekundu, Julie Smíšková


aktualita vložena 7.9.2019 Mč

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu