Vážení rodiče,

dovolujeme si oznámit, že ve středu 30. září 2020 na našem gymnáziu (Komenského náměstí 1280/1) proběhnou doplňovací volby do školské rady .

Dlouholetému členu a předsedovi ŠR panu ing. Jiřímu Jančíkovi odmaturovala dcera, a proto už nemůže zastupovat rodiče v tomto orgánu. Alespoň touto cestou mu za jeho práci děkujeme.

Jména kandidátů budou zveřejněna na webových stránkách školy do 15. 9. 2020. Vaše návrhy vhodných kandidátů, tj. zletilých žáků nebo zákonných zástupců žáků nezletilých, můžete zasílat nejpozději do 11. 9. 2020 na e-mail posoldova@gyri.cz .

Informujeme vás dále o tom, že dne 1. 9. proběhnou předčasné volby dvou členů zástupců pedagogického sboru do školské rady na základě žádosti.


Přípravný výbor voleb školské rady

Zveřejněno dne 27. 8. 2020

č.j. GKOPV/1941/2020This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu