Z důvodu epidemie koronaviru se letošní krajské kolo biologické olympiády vůbec nemuselo
konat. Organizátoři BIO dlouho řešili, jak v tomto mimořádném období zajistit pokračování
soutěže. K jejímu zrealizování se rozhodli zejména z důvodu, ještě jednou naposledy zapojit do
soutěže ty žáky, kteří ji díky absolvování středních škol opouštějí. Po zvážení všech možností
zvolili distanční on-line test s využitím Informačního systému Masarykovy univerzity, který
účastníci plnili na svých osobních počítačích ve stanoveném čase. 
Kategorie D pro nejmladší účastníky BIO měla za téma „Těžký život ve vodě“. 

Je pro nás velmi potěšující výborný výsledek, kterého dosáhly naše sekundánky. 
V náhradním krajském kole BIO, kategorie D, jehož se zúčastnilo celkem 98 žáků, se neztratily!
Karolína Kusá obsadila 2. místo, Doubravka Malá 3. místo a Kateřina Kolmanová 13. místo. 
V ústředním kole, v němž soutěžili žáci všech ZŠ a gymnázií ČR v konkurenci 578! soutěžících
obsadily Karolína 11. místo, Doubravka 16. místo a Katka 81. místo.
Blahopřejeme.    
                                                                                      dř
A jaké byly dojmy Doubravky?
Celý test čítal celkově 80 otázek týkajících se teorie i praxe na letošní téma voda a organizmy v ní
žijící. Na jeho vyplnění jsme měli pouze šedesát minut.
     Otázky v teoretické části mi připadaly poměrně těžké. Často se týkaly i témat, která ve
studijních textech nebyla. 
     V praktické části jsme poznávali hlavně rostliny, vodní hmyz a pouze jednoho savce - křečka
polního.
     Letošní biologická olympiáda byla sice netradiční, ale i tak se mi líbila. Určitě šlo o zajímavou
zkušenost a jsem ráda, že jsem měla možnost se jí zúčastnit.

Doubravka Malá, Sekunda

Aktualita vložena 24.6.2020 Mč

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu