O klobouk kouzelníka Pokustóna

pořádané Gymnáziem Písnická 760, Praha 4. Ve velké konkurenci základních a středních škol z různých koutů České republiky se umístili následovně: 

9.–10. místo     Magdaléna Kořenová   pokus „Vzduchové dělo“            106 bodů

                          Kateřina Podlucká

 

15. místo           Kryštof Dorňák            pokus „Nenewtonovská              94 bodů

                                                                             kapalina“

 

19. místo           Daniel Tichý                 pokus „Ponorka“                         90 bodů

 Celkem se finále účastnilo 33 skupinNejmenší počet získaných bodů byl 65 a nejvyšší 125. 

Cílem soutěže bylo porovnání získaných vědomostí a dovedností žáků zábavnou formou. Přínosem by mělo být zvýšení zájmu o přírodní vědy, rozšíření a aplikace vědomostí, navázání kontaktů a rozvoj organizačních schopností.

 Žák (nebo žáci) měli za úkol připravit si pokus s jednoduchými pomůckami na jakékoli téma fyziky (mechanika, optika, apod.) či chemie. Pokus museli doprovodit slovním komentářem.

 Fotografie ze školního kola soutěže jsou ve fotogalerii.

 VŠEM SOUTĚŽÍCÍM BLAHOPŘEJEME!!!

 

Pavel Hromas

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země