Dne 2. 9. 2015 se uskuteční informační schůzka k cyklistickému kurzu

Žáci se dozví všechny potřebné informace před odjezdem na kurz 7. 9., poučení o BOZP, předání formulářů...

Žáci si donesou na tuto informační schůzku POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI, pokud ji ještě neodevzdali. 

Události

leden31
Sportovní turnaj
leden30
Den otevřených dveří
leden29
Bruslení
leden23
Pololetní klasifikační rada