Dne 2. 9. 2015 se uskuteční informační schůzka k cyklistickému kurzu

Žáci se dozví všechny potřebné informace před odjezdem na kurz 7. 9., poučení o BOZP, předání formulářů...

Žáci si donesou na tuto informační schůzku POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI, pokud ji ještě neodevzdali. 

Události

duben12
Přijímací zkoušky G4
duben10
Maturitní písemná práce
duben10
Třídní schůzky
duben01
Závěrečné testy maturantů