70 let Gymnázia Říčany

Vážení rodiče, absolventi a přátelé školy,
v září 2020 tomu bude právě 70 let, kdy byla otevřena naše škola. K tomuto výročí chystáme akce jak pro studenty, tak pro veřejnost.  
Chceme Vás poprosit o spolupráci při přípravách oslav.
Jak nám můžete pomoci?

1) Řada z Vás na našem gymnáziu také studovala, takže možná máte k zapůjčení dobové fotografie, dokumenty, předměty, které by se hodily na výstavu či do ročenky, kterou hodláme vydat. Pokud byste měli nějakou vzpomínku, o kterou se chcete podělit v almanachu, napište a pošlete ji na adresu remkova@gyri.cz
2) Finanční dary (způsob darování upřesníme)
3) Na sobotu 24. 10. 2020 plánujeme slavnostní den otevřených dveří. Přispět můžete nejen penězi, ale i pohoštěním či např. nabídkou zajímavé přednášky, besedy, hudebním vystoupením, autorským čtením a v neposlední řadě osobní účastí.
 
Byli bychom rádi, aby studenti, rodiče i široká veřejnost viděli, že se naše gymnázium za uplynulých 70 let mělo a má čím pochlubit.

Těším se na spolupráci s Vámi.

Za organizační výbor
PaedDr. Ivana Remková
remkova@gyri.cz

Aktualita vložena 13.2.2020 Mč

Události

září23
Teambuilding V5
září16
Adaptační kurz 1. ročníků
září01
Zahájení školního roku
srpen27
Komisionální zkoušky