Adaptační kurz primy a 1.A září 2013

Odborně školení instruktoři připravili až do večerních hodin bohatý program zaměřený na vzájemné seznámení a nácvik spolupráce ve skupině. Oba kolektivy ušly v tomto směru značný kus cesty...
Fotografie z kurzu

Události

leden03
Zahájení vyučování po Vánocích
prosinec21
Vánoční akademie
prosinec10
Koncert na schodech
listopad21
Pedagogická rada a třídní schůzky