Adaptační kurz primy a 1.A září 2013

Odborně školení instruktoři připravili až do večerních hodin bohatý program zaměřený na vzájemné seznámení a nácvik spolupráce ve skupině. Oba kolektivy ušly v tomto směru značný kus cesty...
Fotografie z kurzu

Události

duben12
Přijímací zkoušky G4
duben10
Maturitní písemná práce
duben10
Třídní schůzky
duben01
Závěrečné testy maturantů