Beseda s Jiřím Drahošem

Profesor Jiří Drahoš, bývalý předseda Akademie věd České republiky a nynější senátor, je od své prezidentské kandidatury v roce 2018 výraznou osobností české politiky. V rámci své veřejné činnosti se věnuje mimo jiné návštěvám středních škol, na kterých diskutuje s tamějšími studenty a profesory o nejrůznějších tématech, jako jsou školství, migrace, exekuce, ekologie, ale i dezinformace. I naše škola měla tu čest v pátek 11. října tohoto vzácného hosta spolu se dvěma jeho kolegy ze spolku Společně pro Česko přivítat.

Před samotnou besedou na gymnáziu probíhaly velké přípravy. Vše muselo být perfektní; z řad studentů byli vybráni dva odvážlivci, kteří celou debatu povedou, ostatní studenti se zabývali přípravou podkladů a otázek... 

Kolem páteční desáté hodiny napětí vyvrcholilo. Studenti dvou posledních ročníků vyššího gymnázia se začali pomalu přesouvat do auly, kam se za chvíli dostavil i samotný host doprovázený paní ředitelkou a písní Gaudeamus igitur , kterou zazpíval školní sbor. Po krátkém úvodu se již moderátoři zhostili své role a beseda mohla začít.

Na otázky moderátorů a publika odpovídal profesor Drahoš ochotně a s vtipem, čímž si dokázal udržet pozornost všech posluchačů. Každý z nás si z dvouhodinového posezení v aule odnesl mnoho nových poznatků - jak o životě samotného hosta (o jeho studiu, vědecké kariéře, patentech...), tak o aktuálních problémech, jimiž se spolek Společně pro Česko zabývá.

Tímto bychom chtěli jménem studentů Gymnázia Říčany poděkovat profesoru Drahošovi a jeho týmu za návštěvu.

L. Píryová a N. D. Najdenova, oktáva


Aktualita vložena 20.10.2019 Mč
19-20-drahos1.JPG
19-20-drahos2.JPG
19-20-drahos3.JPG

Události

září23
Teambuilding V5
září16
Adaptační kurz 1. ročníků
září01
Zahájení školního roku
srpen27
Komisionální zkoušky