Čertovský rej kvintánů

Na naší škole se však tento zvyk nikdy výrazně neslavil. A právě my, studenti kvinty, jsme se to rozhodli změnit. Nakoupili jsme rohy, sladkosti, líčidla, z domova přinesli brambory s uhlím, a dokonce ani křídla pro anděly, nebo kostým Mikuláše nebyly výjimkou. Vše nastalo pátou vyučovací hodinu. Za doprovodu chřestících řetězů a cinkajících zvonků se nám podařilo obejít všechny třídy a věnovat jim příslušnou mikulášskou nadílku. Nejvíce jsme se při této akci pravděpodobně pobavili právě my, účinkující, ale i tak doufáme, že se všem studentům naše malé vystoupení líbilo, především mladším ročníkům, které se nám mnohdy podařilo i vystrašit. Pevně věříme, že díky naší Mikulášské došlo právě letos k zakotvení této tradice v naší škole. 

S. Sýkorová, kvinta

čertii (2).jpg

Události

leden03
Zahájení vyučování po Vánocích
prosinec21
Vánoční akademie
prosinec10
Koncert na schodech
listopad21
Pedagogická rada a třídní schůzky