Co je nového na gymnáziu

Milí přátelé, 

 

zahájili jsme nový školní rok a máme radost, že se můžeme podělit o několik novinek. O prázdninách byla dokončena třetí etapa výměny podlah a výmalby. Třídy jsou vymalovány  speciálním voděodolným nátěrem, instalovaly se interaktivní projektory a bílé tabule, v kabinetech v půdních prostorách školy jsme navíc zrekonstruovali dřevěné podlahy. Podařilo se také vylepšit vzhled školního poradenského pracoviště. Velkou radost máme z dokončení renovace učebny chemie, kde byl obnoven rozvod vody a plynu. V plánu máme ještě vybudování speciálního odsávání výparů a zakoupení nábytku pro laboratorní pomůcky. 

Jedním z nedokončených projektů zůstává nová sportovní hala a učebny biologie. Projektová dokumentace byla dokončena včetně úspěšného stavebního řízení. Nyní očekáváme zahájení činnosti ze strany zřizovatele. Investice byla schválena již dříve.

 

Abychom naše studenty připravili na studium vysoké školy co nejlépe, zaměřujeme se více na odborné vedení ročníkových prací a na odhalování plagiátorství. Posílili jsme hodinovou dotaci seminářů a pro velký zájem studentů jsme otevřeli dva společenskovědní semináře a dva semináře ze zeměpisu. Do budoucna bude v ŠVP posílena matematika o dvě vyučovací hodiny.

 

Dne 15. listopadu proběhne na naší škole projektový den, kdy si připomeneme listopadové události před 30 lety. Zároveň začínáme chystat oslavy 70. výročí otevření naší školy. První žáci zasedli do lavic 1. září 1950.  

Ředitelka školy

Aktualita vložena 9.10.Mč


Události

únor01
LVK V2
leden30
Sportovní turnaj
leden29
Den otevřených dveří
leden28
Bruslení VG