Den Země

Žáci gymnázia si pod vedením učitelů připravili různé znalostní a interaktivní aktivity pro děti mateřských škol i žáky základních škol, které souvisely s planetou Zemí, jejím znečišťováním i s životním prostředím. Velmi nás potěšil zájem MŠ Čtyřlístek, pro níž jsme rádi připravili Den Země již o den dříve a tak si vyzkoušeli tzv.generálku na další den. Navštívili nás žáci 2.ZŠ Bezručova i ZŠ Nerudova. Ohlasy byly více než příznivé a tak možná na viděnou příští rok!
Aktualita vložena 10. 5. 2018
ka@gyri.cz

Události

srpen29
Komisionální zkoušky
červen29
Vysvědčení
červen27
Výměna učebnic V1 - V4
červen26
Schůzka žáků a rodičů 1. ročníků