Den otevřených dveří 2016

Gymnázium bylo zpřístupněné veřejnosti, budoucím uchazečům o studium i jejich rodičům. Návštěvníci se seznámili se studijním programem i s prostředím školy.

Někteří současní studenti si ve spolupráci se svými vyučujícími připravili pro tento den demonstrace pokusů, ukázky práce z mnohých vyučovacích předmětů, projektů, zájmových kroužků i různé soutěžní úkoly. V suterénu budovy bylo například zprovozněno Foucaltovo kyvadlo na měření rotace Země, v přízemí jste se mohli podívat do mikrosvěta a shlédnout některé prezentace ze zahraničních exkurzí, v prvním mezipatře si návštěvníci mohli vyzkoušet některé fyzikální pokusy. V prvním patře pak měli příchozí možnost proniknout do tajů deskriptivní geometrie, nechat si otestovat svůj zrak a pobavit se u stánku zeměpisu či španělštiny. Ve druhém mezipatře jste mohli zjistit informace o klenbě vaší nohy a nechat si změřit svoji tepovou frekvenci či krevní tlak. Ve druhém patře na Vás čekaly studenti v  laboratoři biologie s ukázkami zajímavostí i s možností mikroskopování .

Vedení školy spolu s výchovnou poradkyní a organizačním týmem školy poskytovalo informace v aule a odpovídalo i na četné dotazy.

Velmi nás potěšil zájem o studium na naší škole a z fotografií je patrné, že se bavili jak návštěvníci, tak i současní studenti.                                                                                                                                     

Fotogalerie

Aktuality vložena 16. 2. 2016

karasek@gyri.cz

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země