Den otevřených dveří 2018

Gymnázium bylo v tento den přístupné veřejnosti. Budoucí uchazeči o studium i jejich rodiče se mohli seznámit se studijním programem i prostředím školy. Mnozí současní studenti ve spolupráci se svými vyučujícími připravili pro tento den demonstrace pokusů a ukázky práce z různých předmětů. Vedení školy poskytovalo každou celou hodinu informace v aule školy a odpovídalo i na případné dotazy.

Zájem o studium na naší škole nás potěšil a těšíme se na nové žáky!


Aktualita vložena 9. 3. 2018
karasek@gyri.cz

Události

leden03
Zahájení vyučování po Vánocích
prosinec21
Vánoční akademie
prosinec10
Koncert na schodech
listopad21
Pedagogická rada a třídní schůzky