Den otevřených dveří 2019 - zhodnocení

Ve středu 30. ledna 2019 se na našem gymnáziu tradičně konal „Den otevřených dveří“. Gymnázium bylo přístupné veřejnosti, budoucím uchazečům o studium i jejich rodičům. Návštěvníci se seznámili se studijními programy osmiletého i čtyřletého studia a s prostředím školy. Někteří současní studenti si ve spolupráci se svými vyučujícími připravili ukázky své práce z většiny vyučovacích předmětů, z různých projektů, demonstrace pokusů i atraktivní soutěžní úkoly. V suterénu školy jste se mohli dozvědět o tělovýchovných akcích a kurzech pořádaných školou a v pravidelných intervalech vidět v činnosti Foucaltovo kyvadlo. V přízemí jste mohli vidět zajímavé chemické pokusy, atraktivní biologické exponáty a ukázky z anatomie, mohli jste si nechat změřit tepovou frekvenci a krevní tlak i podívat se do mikrosvěta. Novinkou byl stánek označený titulem „Zeptejte se studentů“, kde současné septimánky odpovídaly na veškeré dotazy případných zájemců a jejich rodičů. V prvním mezipatře se naši nejmladší žáci velmi dobře vypořádali s demonstracemi fyzikálních a biologických pokusů. V blízkosti knihovny, v 1. patře, jste se mohli procvičit v mateřském jazyce a seznámit se s chromebooky. Ve 2. patře jste se mohli pobavit u stánku zeměpisu, matematiky, angličtiny, latiny či španělštiny a němčiny. Vedení školy spolu s organizačním týmem poskytovalo informace o studiu a akcích školy v aule a odpovídalo i na mnohé dotazy. Potěšil nás zájem o studium na naší škole a věříme, že návštěvníci získali všechny potřebné informace a dobře se bavili.

D. Řeháková


Aktualita vložena 05.02.2019 Maček GyRi

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země