Den otevřených dveří leden 2017

Gymnázium bylo zpřístupněné veřejnosti, budoucím uchazečům o studium i jejich rodičům. Návštěvníci se seznámili se studijním programem i s prostředím školy.

Někteří současní studenti si ve spolupráci se svými vyučujícími připravili různé demonstrace pokusů, ukázky práce z většiny vyučovacích předmětů, z projektů i různé soutěžní úkoly. V suterénu bylo možné zhlédnout Foucaltovo kyvadlo na měření rotace Země, v přízemí jste se mohli podívat do mikrosvěta, vidět zajímavé chemické pokusy a prohlédnout si některé prezentace ze zahraničních exkurzí i náplň cizojazyčných stánků. V prvním mezipatře si návštěvníci mohli vyzkoušet některé fyzikální pokusy i správné zvládnutí poskytování 1. pomoci na r esuscitační figuríně . V prvním patře jste pak mohli proniknout do tajů deskriptivní geometrie, seznámit se s chromebooky a pobavit se u stánku zeměpisu či španělštiny. Ve druhém mezipatře jste mohli vidět, jakým způsobem lze jednoduše získat - např. z brokolice - d eoxyribonukleovou kyselinu, běžně označovanou jako DNA, která je nositelkou genetické informace u všech organismů i pokus se „samonafukovacími balónky“ s využitím droždí. Ve druhém patře na Vás čekali studenti v laboratoři biologie s ukázkami zajímavostí, mohli jste si nechat změřit svoji tepovou frekvenci a krevní tlak. Další studenti vás seznámili s projektem „Dendrologie“a ukázali další náplň práce semináře z biologie.

Vedení školy spolu s výchovnou poradkyní a organizačním týmem školy poskytovalo informace v aule a odpovídalo i na četné dotazy.

Zájem o studium na naší škole nás potěšil. Během DODu se bavili nejen návštěvníci, ale i studenti, což dokazují následující fotografie. Dř

Fotogalerie
Aktualita vložena 2. 3. 2017
karasek@gyri.cz

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země