Den otevřených dveří

Návštěvníci se seznámili se studijním programem i s prostředím školy. Mnozí současní studenti ve spolupráci se svými vyučujícími připravili pro tento den demonstrace pokusů, ukázky práce z různých předmětů, projektů a různé soutěžní úkoly. Vedení školy poskytovalo každou celou hodinu informace v aule školy a odpovídalo i na případné dotazy.

Potěšil nás zájem o studium na naší škole a jak je patrné z fotografií, bavili se nejen návštěvníci, ale i současní studenti.

Druhý termín „Dne otevřených dveří“ je 28. 1. 2015. Vás, kteří jste neměli možnost nás navštívit v prvním termínu, srdečně zveme!

DOD 1.jpg         

DOD 2.jpg

DOD 4.jpg

DOD6.jpg

DOD7.jpg

DOD8.jpg

DOD9.jpg

DOD10.jpg


Události

duben12
Přijímací zkoušky G4
duben10
Maturitní písemná práce
duben10
Třídní schůzky
duben01
Závěrečné testy maturantů