Den otevřených dveří

Návštěvníci se seznámili se studijním programem i s prostředím školy. Mnozí současní studenti ve spolupráci se svými vyučujícími připravili pro tento den demonstrace pokusů, ukázky práce z různých předmětů, projektů a různé soutěžní úkoly. Vedení školy poskytovalo každou celou hodinu informace v aule školy a odpovídalo i na případné dotazy.

Potěšil nás zájem o studium na naší škole a jak je patrné z fotografií, bavili se nejen návštěvníci, ale i současní studenti.

Druhý termín „Dne otevřených dveří“ je 28. 1. 2015. Vás, kteří jste neměli možnost nás navštívit v prvním termínu, srdečně zveme!

DOD 1.jpg         

DOD 2.jpg

DOD 4.jpg

DOD6.jpg

DOD7.jpg

DOD8.jpg

DOD9.jpg

DOD10.jpg


Události

leden31
Sportovní turnaj
leden30
Den otevřených dveří
leden29
Bruslení
leden23
Pololetní klasifikační rada