Dnes 14. 9. 2015 zahájen školní rok

Potíže s přihlášením na e-mailový účet:

Případné potíže s přihlášením na e-mailové účty žáků (zejména u nových žáků prvních ročníků) hlaste administrátorovi, který reaguje neprodleně. Kontakt: help@gyri.cz. 
Žáci prvních ročníků, kteří stále neznají způsob přihlášení do e-mailového účtu poskytnutého školou v doméně gyri.cz (řešeno před koncem minulého školního roku na mimořádné schůzce s rodiči a žáky prvních ročníků), nechť osloví třídní učitele na adrese: prijmeni@gyri.cz (seznam je na webových stránkách školy v části Personál školy - levý sloupec z nabídky).

Informace o rekonstrukci školy k 14. 9. 2015:

- dodavatel stavebních prací nepředal své dílo k včerejšímu dni 13. 9. 2015 a dnešním dnem mu dle smlouvy o dílo běží penále

- předložený harmonogram prací dodavatele je sice velmi stručný, ale vychází z něj, že výuka podle rozvrhu může být zahájena 21. 9. 2015

- ředitelka školy stejně jako v minulých dnech vyzvala k součinnosti vedoucí odboru školství (zástupce) a jejím prostřednictvím náměstka hejtmana pro oblast školství, aby pomohli řešit vážnou situaci

- všechny problémy jsou řešeny s právním oddělením a Odborem krajského investora, který zastupuje ředitelku školy po stránce technické po celou dobu realizace stavby


Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země