Dnes 14. 9. 2015 zahájen školní rok

Potíže s přihlášením na e-mailový účet:

Případné potíže s přihlášením na e-mailové účty žáků (zejména u nových žáků prvních ročníků) hlaste administrátorovi, který reaguje neprodleně. Kontakt: help@gyri.cz. 
Žáci prvních ročníků, kteří stále neznají způsob přihlášení do e-mailového účtu poskytnutého školou v doméně gyri.cz (řešeno před koncem minulého školního roku na mimořádné schůzce s rodiči a žáky prvních ročníků), nechť osloví třídní učitele na adrese: prijmeni@gyri.cz (seznam je na webových stránkách školy v části Personál školy - levý sloupec z nabídky).

Informace o rekonstrukci školy k 14. 9. 2015:

- dodavatel stavebních prací nepředal své dílo k včerejšímu dni 13. 9. 2015 a dnešním dnem mu dle smlouvy o dílo běží penále

- předložený harmonogram prací dodavatele je sice velmi stručný, ale vychází z něj, že výuka podle rozvrhu může být zahájena 21. 9. 2015

- ředitelka školy stejně jako v minulých dnech vyzvala k součinnosti vedoucí odboru školství (zástupce) a jejím prostřednictvím náměstka hejtmana pro oblast školství, aby pomohli řešit vážnou situaci

- všechny problémy jsou řešeny s právním oddělením a Odborem krajského investora, který zastupuje ředitelku školy po stránce technické po celou dobu realizace stavby


Události

leden31
Sportovní turnaj
leden30
Den otevřených dveří
leden29
Bruslení
leden23
Pololetní klasifikační rada