E-mailové adresy pro žáky

Vstup žáků a učitelů do domény GYRI.CZ pro e-maily a další služby je uveden na webových stránkách školy vpravo v důležitých odkazech (nebo vypsáním uživatelského jména i s doménou @gyri.cz do www.google.com). 

Vložením přiděleného uživatelského jména a hesla lze vstoupit do systému. Uživatelská jména žáků jsou sestavena ze 4 písmen z příjmení a 3 písmen z křestního jména bez diakritiky (4+3@gyri.cz). Uživatelská jména učitelů jsou sestavena z příjmení (prijmeni@gyri.cz). Žáci jsou automaticky zařazeni do skupin např. zaci@gyri.cz; prima@gyri.cz apod. Dotazy, zapomenutí hesla posílejte na "help@gyri.cz". 

Příklad emailové adresy žáka: 
Římanová Lenka - email: rimalen@gyri.cz
Vstupní heslo sdělí třídní učitelé žákům po poradě dne 6.9.2013, žáci po přihlášení provedou změnu hesla. 

E-mailové adresy učitelů jsou ve tvaru: prijmeni@gyri.cz (učitelé u svých adres mohou využívat i dalších alias např. jmeno.prijmeni@gyri.cz podle dřívější zvyklosti).   

Nová uživatelská jména žáků i učitelů uvedená před @gyri.cz jsou sjednocena i pro vstup do ostatních systémů používaných ve škole např.do nového E-learning systému Moodle s výukovými materiály tj. Římanová Lenka se do Moodle přihlásí pod uživatelským kontem "rimalen". Podobně budou sjednoceny uživatelské účty i do počítačové sítě nebo Bakalářů. O zahájení změny vás budeme informovat. 

Výhody:
  1. všem žákům je možné napsat hromadný e-mail na adresu "zaci@gyri.cz" nebo třídě na e-mail např. pro osmileté gymnázium: v1@gyri.cz, v2@gyri.cz atd. (nebo alias prima@gyri.cz, sekunda@gyri.cz) atd. nebo pro čtyřleté gymnázium: c1@gyri.cz, c2@gyri.cz atd. (alias 1a@gyri.cz, 2a@gyri.cz), tím odpadají starosti s vytvářením kontaktů do skupin, neboť se o vše stará administrátor domény gyri.cz;
  2. žáci mají přístup k informacím směřovaným ze školy s jednotnými e-mailovými adresami zavedenými také do systému Bakaláři;
  3. žáci budou moci ve spolupráci s učiteli využívat sdílených dokumentů Google, které učitelé pro svou práci používají již dva roky a své zkušenosti mohou tak využít i pro práci s žáky a sdílet ve skupinách třídnické hodiny apod. 
Těšíme se na objevování dalších výhod nově zavedených uživatelských účtů žáků v systémech: Google, Moodle, Bakaláři a počítačová síť. 

Ředitelka gymnázia

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země