Exkurze na krev

Nejprve jsme si nechali odebrat krev, ze které nám později zjišťovali krevní skupiny. Všichni tento "zásah do krve" zvládli velmi statečně, a tak zbyl prostor i pro pár fotografií. Následně jsme se odebrali do biochemické laboratoře nemocnice. Nejdříve jsme si prohlédli ledničky na skladování chemikálií a samotné krve. Posléze nám laborantky představily všechny přístroje, pomocí kterých v současnosti zkoumají krev a bez kterých dříve musely všechno zjišťovat "ručně". Pro nás všechny nejzajímavější částí prohlídky byl přístroj, který dokáže odhalit závažné nemoci, jako je například žloutenka a nebo AIDS.

Na závěr nám paní Hrdličková ukázala, jak se stále ještě ručně zjišťují krevní skupiny a jak probíhá následná kontrola odebraných vzorků. Exkurze byla pro všechny velmi zajímavá, jelikož jsme nahlédli do "zákulisí" nemocnice a zjistili, jak se v praxi provádějí krevní testy. Tímto bych chtěla jménem všech zúčastněných poděkovat paní Marcele Hrdličkové za prohlídku biochemické laboratoře a zjištění našich krevních skupin. 

       Helena Kolovratníková 4.A 

Aktualita vložena 21. 11. 2017
karasek@gyri.cz

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země