Exkurze do Ústavu experimentální medicíny AV ČR

V úvodu jsme byli seznámeni s činností, kterou se ústav zabývá, co je denní náplní pracovníků. Formou krátké prezentace na téma molekulární genetika a nádorová onemocnění  jsme si zopakovali základní poznatky z molekulární genetiky a připomněli si význam buněčného jádra a DNA. Abychom se ve výkladu neztráceli, dostali jsme prezentaci v tištěné formě a byly nám k dispozici i prospekty s podrobnějšími informacemi o ústavu a jeho odděleních, respektive o Oddělení genetické ekotoxikologie, které jsme poté navštívili.

V druhé části exkurze jsme navštívili Oddělení genetické ekotoxikologie, které se zabývá působením znečištěného ovzduší na organismus. Měli jsme možnost nahlédnout do „kuchyně molekulárních genetiků“, prohlédnout si laboratoře a například pozorovat poškozenou a zdravou buňku pod mikroskopem, nebo se seznámit s přístroji a s metodami barvení buněk, či chromozómů. V laboratoři bylo také možné vidět metody separace krve a její uskladnění v mrazících boxech. Stali jsme se na malou chvíli součástí vědeckého výzkumu a získali jsme nové informace o diagnostice nádorových buněk. Po skončení akce byli všichni plní dojmů a souhlasili, že se exkurze velmi vydařila.

J. Klička, septima

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země