Exkurze do botanické zahrady

Doprava: nejlépe metrem trasa C na stanici Nádraží Holešovice, odtud autobusem č.112 či bezplatnou linkou – ZOO Praha na konečnou zastávku Zoologická zahrada.

Doporučuji vzít s sebou peníze na oběd, svačinu, fotoaparát, poznámkový blok a tužku.

D. Řeháková

Události

duben12
Přijímací zkoušky G4
duben10
Maturitní písemná práce
duben10
Třídní schůzky
duben01
Závěrečné testy maturantů