Exkurze do botanické zahrady

Doprava: nejlépe metrem trasa C na stanici Nádraží Holešovice, odtud autobusem č.112 či bezplatnou linkou – ZOO Praha na konečnou zastávku Zoologická zahrada.

Doporučuji vzít s sebou peníze na oběd, svačinu, fotoaparát, poznámkový blok a tužku.

D. Řeháková

Události

leden31
Sportovní turnaj
leden30
Den otevřených dveří
leden29
Bruslení
leden23
Pololetní klasifikační rada