Exkurze kvarty do geoparku a podzemí

Zcela nový areál, rozkládající se na bývalé zahradě 1. základní školy v Říčanech, pro nás byl obohacením výuky ke konci školního roku.

Počáteční dojem z areálu byl překvapivý. Hezky upravené a interaktivní prostředí jsem nečekala. Na první pohled jsme poznali křemeny, žuly a čediče. Ale když jsme se po areálu prošli, našli jsme i břidlice a jiné zajímavé horniny, různé byliny, zkameněliny, jezírko a další zařízení související s činnostmi geologa.

Po krátké přednášce o horninách jsme se posunuli dále po dřevěné cestičce, která procházela celým parkem. Zpracovávali jsme nové informace a hned jsme dostávali další – například o zkamenělinách, které nás velice zajímaly. V druhé části exkurze jsme se dostali do geologické pracovny, kde jsme si ukázali, co se dá s nalezeným minerálem nebo horninou dělat. Kdo si přinesl nějaký kámen, nechal si ho rozříznout a obrousit. Potom jsme si ukázali řezy horninou, které byly tlusté pouze setiny milimetru. Jako aktivitu jsme si mohli vybrat buď rýžování granátů, nebo odlévání zkamenělin.

Po prohlídce geoparku jsme se přesunuli do muzea, kde jsme navštívili výstavu s názvem Pod zemí. Tam jsme se dozvěděli mnoho zajímavého hlavně o rostlinách, houbách a živočiších. Nejvíce mě zaujalo podhoubí, které na jednom metru krychlovém půdy může mít vlákna dlouhá desítky metrů.

Podle mě se exkurze do expozic říčanského muzea vydařila a každý z nás se určitě dozvěděl něco nového. Exkurze se mi líbila, snad jen počasí mohlo být teplejší.

Anežka Rohlíčková, kvarta

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země