Exkurze v Ústavu experimentální medicíny

Žáci se na místo srazu a z místa rozchodu dopraví samostatně. 

Doprava: nejlépe metrem trasa C na stanici Budějovická, odtud autobusem na konečnou zastávku Fyziologický ústav.

Doporučujeme vzít s sebou peníze na oběd, svačinu, fotoaparát, poznámkový blok a tužku.

 D.Řeháková

Události

duben12
Přijímací zkoušky G4
duben10
Maturitní písemná práce
duben10
Třídní schůzky
duben01
Závěrečné testy maturantů