Exkurze v Ústavu experimentální medicíny

Žáci se na místo srazu a z místa rozchodu dopraví samostatně. 

Doprava: nejlépe metrem trasa C na stanici Budějovická, odtud autobusem na konečnou zastávku Fyziologický ústav.

Doporučujeme vzít s sebou peníze na oběd, svačinu, fotoaparát, poznámkový blok a tužku.

 D.Řeháková

Události

leden31
Sportovní turnaj
leden30
Den otevřených dveří
leden29
Bruslení
leden23
Pololetní klasifikační rada