Fyziologická praktika na Gyri

Dne 7.11. se na Gymnáziu Říčany uskutečnila fyziologická praktika pod vedením
paní RNDr D. Horníkové, Ph.D. z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Studenti si
prostřednictvím praktického laboratorního cvičení v hodinách semináře z biologie mohli
vyzkoušet práci se spektrometrem a blíže tak pochopit funkci vylučovací soustavy.
První úkol se týkal GRF, což je hodnota glomerulární filtrace. 
Studenti nejprve pozorně vyslechli přednášku týkající se tématu a poté dle předpřipraveného podrobného
protokolu stanovili glomerulární filtraci z clearence kreatininu ze vzorku moči potkana. Cílem
bylo propojit teoretické znalosti nabyté během přednášky a pokusit se je aplikovat. Druhý
úkol se týkal soustavy trávicí, zejména alfa amylázy a trávení škrobů. Toto cvičení bylo
znatelně jednodušší a pro studenty snadněji uchopitelné. Jednalo se o bližší pochopení
trávicího enzymu alfa-amylázy, který pro správné fungování potřebuje specifické podmínky
(teplota - tělesná, čas).
Náročné laboratorní cvičení studenti zakončili samostatným vypracováním protokolů
obsahujícími i samotné výpočty. V následujícím semináři byl za účasti RNDr. D.Horníkové
proveden podrobný rozbor našich výsledků a hodnocení celého praktika. Jsme za tuto
příležitost velmi vděční a doufáme, že si to budeme moci brzy zopakovat. Děkujeme.

Klára Zdeňková a Matěj Koudelka, Septima


Aktualita vložena 18.12.2019 Mč

19-20-Praktika1.jpg

19-20-Praktika2.jpg

19-20-Praktika3.jpg

19-20-Praktika4.jpg

Události

září23
Teambuilding V5
září16
Adaptační kurz 1. ročníků
září01
Zahájení školního roku
srpen27
Komisionální zkoušky