Informace k rozvrhu a aktualizacím tříd v systémech

Informujeme vás, že rozvrh pro nový školní rok 2015/16 bude zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději do 31. 8. 2015. Aktualizace tříd - překlápění do nového školního roku proběhne v používaných systémech naší školy: E-learning Moodle, E-mailové skupiny žáků v Google Apps pro Education, Školní matrika Bakaláři: od 27. 8. do 31. 8. 2015. 

Další změny žáků v jednotlivých třídách budou aktualizovány ihned jakmile budou známy. Oznámení o změnách můžete zasílat elektronicky na následující administrátory systému:

E-learning Moodle - Mgr. Tomáš Karásek - karasek@gyri.cz
E-mailové účty a systém Google Apps for Education - PhDr. Jiří Leipert, Ph.D. - help@gyri.cz
Školní matrika Bakaláři - RNDr. Marcela Beránková - berankova@gyri.cz

V době překlápění systémů do vyšších ročníků nebudou funkční systémy pro školní rok 2015/16. Děkujeme za pochopení

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země