Informace k závěrečnému týdnu 22. - 26. 6. 2020 a předání vysvědčení

Milí studenti a milí rodiče,

v rámci rozvolněných hygienických opatření zavádíme od 22.6. do 25.6. třídnické hodiny v dopoledních hodinách (lze objednat v ŠJ také obědy). Rozpis naleznete v týdenním plánu v úvodním listu, budete osloveni také třídními učiteli s konkrétním programem. V rámci třídnických hodin bude uskutečněno dotazníkové šetření k distančnímu vzdělávání s cílem zjistit silné a slabé stránky pro další období. Žáci nižšího gymnázia budou ve škole odevzdávat učebnice a přijímat nové (ve dvou dnech), žáci vyššího gymnázia budou ve škole pouze jeden den k realizaci třídnických hodin a druhý den je dobrovolný podle dohody s TU pro aktivity mimo školu.  

Vysvědčení bude vydáno v pátek dne 26. 6. od 8:20 h ve třídách. Nadále platí odevzdání čestného prohlášení o bezinfekčnosti při vstupu do školy. Ke stažení na webových stránkách školy.

Vysvědčení bude vydáno v pátek dne 26. 6. od 8:20 h ve třídách v obvyklém režimu jako v minulém školním roce.

Závěrečná klasifikace proběhne 19. 6. 2020. V případě nesouhlasu se známkou může žák (u nezletilého žáka jeho zákonný zástupce) podat žádost o komisionální přezkoušení, a to nejpozději do 3 pracovních dní.

Těšíme se brzy na viděnou

16.6.2020 rs@gyri.cz v 10:00 h. 

Události

září23
Teambuilding V5
září16
Adaptační kurz 1. ročníků
září01
Zahájení školního roku
srpen27
Komisionální zkoušky