Informace o jazykovém pobytu v Anglii

Předpokládaná cena je 11 450,-Kč a může se měnit v závislosti na kurzu koruny a počtu studentů.
Do konce listopadu je nutné uhradit zálohu 3000,- Kč na účet školy 107-1212240297/0100. Do zprávy pro příjemce napište "ANGLIE + PŘÍJMENÍ"studenta.

Přihláška

Informace pro rodiče + program

Události

duben12
Přijímací zkoušky G4
duben10
Maturitní písemná práce
duben10
Třídní schůzky
duben01
Závěrečné testy maturantů