Informace o jazykovém pobytu v Anglii

Předpokládaná cena je 11 450,-Kč a může se měnit v závislosti na kurzu koruny a počtu studentů.
Do konce listopadu je nutné uhradit zálohu 3000,- Kč na účet školy 107-1212240297/0100. Do zprávy pro příjemce napište "ANGLIE + PŘÍJMENÍ"studenta.

Přihláška

Informace pro rodiče + program

Události

leden03
Zahájení vyučování po Vánocích
prosinec21
Vánoční akademie
prosinec10
Koncert na schodech
listopad21
Pedagogická rada a třídní schůzky