Informace pro kvartu "Angličtina v zoo" - ZRUŠENO!

Informace od pořadatelů z časopisu Bridge: 

Naše škola se dne 10. 6. 2013 účastní výukové akce Angličtina v Zoo, kterou pořádá nakladatelství Bridge, které vydává anglické výukové měsíčníky Bridge a Gate (http://www.bridge-online.cz/) spolu se Zoologickou zahradou hl. m. Prahy. Hra v sobě spojuje nejen výuku anglického jazyka v interaktivním prostředí, ale v omezené míře využívá metody CLIL a průřezových témat Osobnostní a sociální výchovy, Multikulturní výchovy, a Environmentální výchovy. Součástí hry jsou Anglicky mluvící rodilí mluvčí, kteří budou s žáky komunikovat pouze v angličtině. Tato akce probíhá pod záštitou Amerického a Kanadského Velvyslanectví v Praze, jejichž zástupci se akce zúčastní.

Kudy do zoo?  

Nejlepší spojen&´ je červeným metrem trasa C na zastávku Nádraží Holešovice. Tam nastoupíte na autobus 112 a pojedete na konečnou – zastávka Zoologická zahrada (cca 10 minut). 

Co sebou?

1)      peníze na vstup (135,- Kč po předložení časopisu Bridge/Gate), každý učitel se skupinou 10 žáků vstup zdarma.

2)      pár časopisů Bridge / Gate, které předložíte na pokladně a prokážete se jím také u vchodu našim zástupcům – mějte je prosím viditelně u sebe

3)      deštník / pláštěnku / kapuce pro případ, že bude pršet

4)      malou svačinu

5)      mapu zoo (můžete zakoupit na místě, nebo si vytiskněte přiloženou)

6)      kapesné 100-200 Kč (není nutné, pro případ, že si budete chtít koupit občerstvení)

Jak vlastně akce probíhá?

Akce se koná v pondělí 10. června, areál Zoo Praha: U Trojského zámku 120/3, Praha 7, 171 00.

Po zakoupení vstupenek pro svoji skupinu vstupte do areálu. Mějte u sebe viditelně časopisy Bridge a/nebo Gate, abychom poznali, že jdete na akci Angličtina v Zoo. Hned za turnikety budou na Vás čekat naši zástupci, kteří se s Vámi pozdraví a odkáží Vás ke vzdělávacímu centru, které je zhruba 10 metrů od turniketů doleva. Tam je malé náměstíčko, kde obdržíte dárkovou tašku se vstupním listem.

Tento vstupní list neztraťte, budete se jím po celou dobu akce prokazovat. Na něm bude formou hádanek popsáno šest stanovišť v zoo, kde budete získávat body. Doporučujeme Vám si nejdříve vyluštit hádanky se stanovišti, abyste si naplánovali trasu co nejjednodušeji. Žáci pod Vaším vedením budou stanoviště hledat. Na každém stanovišti poté obdrží úkoly, po jejichž splnění dostanou body na vstupní list. Není nutné splnit úplně všechny úkoly, dělejte jen ty úkoly, které Vaše skupinka zvládne. Po splnění (nebo částečném splnění úkolů) se celá skupina přesune k dalšímu stanovišti. Počítáme s tím, že pokud Vaši žáci nejsou na úrovni A2, s úkoly jim pomůžete (přeložíte je apod.)

Po splnění úkolů a navštívení všech stanovišť se přesuňte se svojí skupinou na konec, tj. amfiteátr v dětském areálu. Úkoly byste měli splnit do 13:00, pokud nestihnete všechny, nevadí. Pokud nestihnete obejít všechna stanoviště, také to nevadí. Do 13:00 dorazte tedy do amfiteátru v dětském areálu a předejte našim zástupcům vstupní list. Zde naším zástupcům také sdělte, zda-li se budete moci zúčastnit závěrečného předávání cen (po 15:00).

V 15:00 začne poté slavnostní předávání cen v amfiteátru v dětském areále. Připomínáme, že předávání cen se zúčastnízástupci Americké a Kanadské ambasády (pan politický a kulturní rada Matthew Loken za Kanadskou a paní kulturní atašé Sherry Keneson-Hall za Americkou Ambasádu). Této č&´sti se nemusíte účastnit, nicméně budeme rádi, když budete moci dorazit. Vzhledem k omezenému prostoru by bylo dobré, kdyby se této části zúčastnili pouze pedagogov&´ a jeden-dva žáci za skupinu. Ostatním prosím nechte volný pohyb po zoo, jinak bychom se tam asi nevešli.

Plakát 
Herní list

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země