Informace z třídních schůzek

Informace z třídního schůzky - společného zahájení v aule (souhrn informací zde ke stažení). Kontakty a nejčastější dotazy pro přístupy:

- do školního e-mailu pro žáky, přihlášení dle pokynů třídních učitelů (uživatelské jméno "4+3@gyri.cz", vstupní heslo s povinnou změnou po prvním přihlášení), potíže s přihlášením (např. zapomenutí hesla): help@gyri.cz;

- do E-learning Moodle - pro digitální vyučovací materiály pro žáky; přihlášení je shodné jako v přístupu pro e-mail, vstupní hesla předají třídní učitelé, přístupový klíč do jednotlivých předmětů předávají vyučující daného předmětu po tom, co zveřejní kurz po naplnění digitálními učebními materiály; potíže s přihlášením do E-learning Moodle hlaste na karasek@gyri.cz;

- do systému Bakaláři (známky, třídní kniha...) - přihlášení a hesla jsou pro citlivost dat generována systémem a předávána žákům prostřednictvím zástupkyně ředitelky školy, která rovněž využívá systém pro zřizování studentských karet ISIC, potíže s přihlášení a ostatní dotazy na e-mail: zrs@gyri.cz (berankova@gyri.cz). 

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země