Krajské kolo - šachy

Družstvo ve složení Julie Vilímová C2 Václav Bartoš V4 Hana Bartošová
C1 a Martin Mačok V4 obsadilo v krajském kole třetí místo

Od postupu do celostátního kola je dělilo pouhých půl bodu.

Blahopřejeme
                   Z.Trmal

Události

leden31
Sportovní turnaj
leden30
Den otevřených dveří
leden29
Bruslení
leden23
Pololetní klasifikační rada