Krajské kolo - šachy

Družstvo ve složení Julie Vilímová C2 Václav Bartoš V4 Hana Bartošová
C1 a Martin Mačok V4 obsadilo v krajském kole třetí místo

Od postupu do celostátního kola je dělilo pouhých půl bodu.

Blahopřejeme
                   Z.Trmal

Události

duben12
Přijímací zkoušky G4
duben10
Maturitní písemná práce
duben10
Třídní schůzky
duben01
Závěrečné testy maturantů