Maturitní vysvědčení

Studenti, kteří se nebudou moci dostavit, budou mít vysvědčení u svých třídních učitelek respektive u paní zástupkyně.

Události

leden31
Sportovní turnaj
leden30
Den otevřených dveří
leden29
Bruslení
leden23
Pololetní klasifikační rada