Maturitní vysvědčení

Studenti, kteří se nebudou moci dostavit, budou mít vysvědčení u svých třídních učitelek respektive u paní zástupkyně.

Události

leden03
Zahájení vyučování po Vánocích
prosinec21
Vánoční akademie
prosinec10
Koncert na schodech
listopad21
Pedagogická rada a třídní schůzky