Maturitní vysvědčení

Studenti, kteří se nebudou moci dostavit, budou mít vysvědčení u svých třídních učitelek respektive u paní zástupkyně.

Události

duben12
Přijímací zkoušky G4
duben10
Maturitní písemná práce
duben10
Třídní schůzky
duben01
Závěrečné testy maturantů