Mimořádné přerušení výuky dne 11.11.2013 ve 12 h

Žáci ukončí výuku včetně vydání školního oběda ve 12 hodin. 

Rodičům žáků, kteří se telefonicky nespojili, předali informaci dle možností také třídní učitelé. 

Děkujeme za pochopení za vzniklou situaci. 

Události

leden03
Zahájení vyučování po Vánocích
prosinec21
Vánoční akademie
prosinec10
Koncert na schodech
listopad21
Pedagogická rada a třídní schůzky