Mimořádné přerušení výuky dne 11.11.2013 ve 12 h

Žáci ukončí výuku včetně vydání školního oběda ve 12 hodin. 

Rodičům žáků, kteří se telefonicky nespojili, předali informaci dle možností také třídní učitelé. 

Děkujeme za pochopení za vzniklou situaci. 

Události

duben12
Přijímací zkoušky G4
duben10
Maturitní písemná práce
duben10
Třídní schůzky
duben01
Závěrečné testy maturantů