Mimořádný úspěch našich studentek v SOČ

Do 17 různých oborů bylo přijato 72 prací, které obhajovalo 77 soutěžících, z nich pak do celostátního kola postoupilo pouze 17 prací.

Naše gymnázium reprezentovaly čtyři práce. V oboru zdravotnictví nás reprezentovala studentka 3. ročníku Michaela Mrázková. Pavla Hudcová ze 4. A soutěžila v oboru tvorba učebních pomůcek, Anežka Kabátová v oboru chemie a v oboru biologie Natálie Zelíková, obě studentky septimy.

První tři zmíněné studentky získaly 1. místa a postupují do celostátního kola, které se bude konat 13. - 15. 6. 2014 v Plzni. Práce N. Zelíkové ve velké konkurenci obsadila 3. místo.

Blahopřejeme a postupujícím studentkám přejeme hodně štěstí!                                         

 

Fotogalerie - dř, z archívu SPŠS a OA

Události

leden31
Sportovní turnaj
leden30
Den otevřených dveří
leden29
Bruslení
leden23
Pololetní klasifikační rada