Nástup žáků do budovy školy 21. 9. 2015 a zkrácení výuky

V pátek 18. 9. 2015 dojde k předání vnitřní části budovy školy, která bude vyjmuta ze staveniště tak, aby další práce ve vnější části budovy školy mohly pokračovat. K tomuto kompromisu jsme dospěli z důvodů potřeby pokračování v zahájeném školním roce podle rozvrhu. 

Události

duben12
Přijímací zkoušky G4
duben10
Maturitní písemná práce
duben10
Třídní schůzky
duben01
Závěrečné testy maturantů