Nástup žáků do budovy školy 21. 9. 2015 a zkrácení výuky

V pátek 18. 9. 2015 dojde k předání vnitřní části budovy školy, která bude vyjmuta ze staveniště tak, aby další práce ve vnější části budovy školy mohly pokračovat. K tomuto kompromisu jsme dospěli z důvodů potřeby pokračování v zahájeném školním roce podle rozvrhu. 

Události

leden03
Zahájení vyučování po Vánocích
prosinec21
Vánoční akademie
prosinec10
Koncert na schodech
listopad21
Pedagogická rada a třídní schůzky