Nástup žáků do budovy školy 21. 9. 2015 a zkrácení výuky

V pátek 18. 9. 2015 dojde k předání vnitřní části budovy školy, která bude vyjmuta ze staveniště tak, aby další práce ve vnější části budovy školy mohly pokračovat. K tomuto kompromisu jsme dospěli z důvodů potřeby pokračování v zahájeném školním roce podle rozvrhu. 

Události

leden31
Sportovní turnaj
leden30
Den otevřených dveří
leden29
Bruslení
leden23
Pololetní klasifikační rada