Návštěva VÚŽV

Po úvodu, ve kterém jsme se dozvěděli, co všechno je v ústavu zkoumáno a jak jsou výsledky zpracovávány, jsme byli rozděleni do tří skupin a vydali se na prohlídku tří laboratoří.  

V laboratoři molekulární genetiky jsme se dozvěděli,  jak se “množí” DNA a sami jsme si vyzkoušeli přípravu polymerové řetězové reakce.

V laboratoři výživy a krmení jsme si za pomoci pracovníků vyzkoušeli sestavit vhodnou dávku krmiva pro skot a seznámili jsme se se základními druhy krmiv.

V laboratoří fyziologie výživy a jakosti produkce a chovu skotu jsme se sami pokusili zhodnotit kvalitu masa a mléka pomocí senzorického testu.

Návštěva pro nás byla velmi zajímavým zážitkem a rádi bychom se do podobných ústavů podívali i v příštích letech.      R.Nováková a M.Vyhnálková, sexta


Aktualita vložena 10. 5. 2018
ka@gyri.cz

Události

duben12
Přijímací zkoušky G4
duben10
Maturitní písemná práce
duben10
Třídní schůzky
duben01
Závěrečné testy maturantů