Návštěva muzea – výstava „Obojživelníci“

Pro učitele jsou tyto akce také přínosné, neboť si může jako pozorovatel ověřit, jak žáci reagují na otázky průvodce, jak rozumí danému tématu a také mu umožní bližší poznání třídního kolektivu. Během dubna navštívili žáci primy, sekundy, kvarty a  semináře biologie  říčanské muzeum, výstavu zoologa RNDr.M. Šandery,Ph.D. „Obojživelníci“.  Ačkoliv se s tímto učivem některé třídy setkají až později, prokazovali žáci velmi dobré znalosti a zájem o tuto tematiku. Velký dík patří všem zaměstnancům muzea, kteří nás uvedli do problematiky obojživelníků, za vlídný přístup a poutavý výklad. Pochvalu si zaslouží i samotní žáci, kteří pečlivě plnili úkoly a pozorně sledovali výklad.  dř 

Fotogalerie

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země