Němčina naživo

Po zábavném úvodním kvízu nám ​Freya

představila své rodné město, ​druhé největší v Německu, které je zároveň třetí​m největší​m přístavem

​Evropy​. Přímo v Hamburku, ale i ​na dalších míst​ech severní​ho Německ​a vzkvétá lodní doprava.

​Přináší s sebou pozitiva i negativa, o nichž jsme měli možnost diskutovat.

Tímto bych jménem svým i svých spolužáků ráda poděkova​la Freye, že ​si na nás našla čas, a paní

profesorce Dvořákové, že návštěvu ​zorganizovala. ​Díky tomu jsme se znovu mohli přesvědčit o tom,

že rodilý mluvčí nejen ​že ​dokáže osvěž​it vyučovací hodinu, ale hlavně ​studentům zprostředkuje

kontakt se „skutečným světem“, který se od ​světa učebnic​ového ​přeci jen liší. ​Není zkrátka nad to,

vyzkoušet si komunikaci naživo.                Kristina Kupková, V7


Aktualita vložena 21. 6. 2016
karasek@gyri.cz

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země