Ohlédnutí za koncem školního roku 2018 – 2019

O králi s oslíma ušima

V úterý 18. června nás navštívili žáci 4. tříd ze ZŠ Bezručova. Část naší třídy, sekundy, pro ně měla připravený krátký program a zábavné divadelní představení o Králi Lávrovi, které pilně trénovala celé pololetí pod vedením paní profesorky Remkové.

Nejprve jsme dětem představili autora této básně, tedy Karla Havlíčka Borovského, a poté jsme je seznámili s několika zastaralými výrazy, jež se ve hře objevily. Nutno ovšem podotknout, že když jsme se žáků ptali, co znamená například slovo tyran či rebélie, našli se tací, kteří to dovedli vysvětlit lépe než my.

Poté jsme dětem předvedli divadlo, do jehož přípravy se každý z nás zapojil. Vytvořili jsme si kostýmy a rekvizity. Když při nácviku některý z herců prohlásil něco vtipného, neplánovaně jsme to do scénáře přidali. A tak se součástí našeho vystoupení stala např. mluvící vrba. 

Máme radost, že irská báseň o králi s oslíma ušima naše hosty zaujala. 

Nakonec se děti s naší třídou vyfotily a my jsme od nich dostali sladkou odměnu, za což děkujeme! 

Za třídu sekundu, Julie Smíšková


aktualita vložena 7.9.2019 Mč

Události

duben08
Pedagogická rada a třídní schůzky
duben08
Písemné MZ
březen30
Závěrečné testy maturantů
březen11
Maturitní a imatrikulační ples