Organizace výuky ve dnech 15.4. a 16.4, 22.4. a 23.4. 2015

Organizace výuky

Události

duben12
Přijímací zkoušky G4
duben10
Maturitní písemná práce
duben10
Třídní schůzky
duben01
Závěrečné testy maturantů