Oznamujeme plánovaná ředitelská volna

Oznámeno dne 22.1.2014 zřizovateli a na místě umožňující dálkový přístup (webové stránky školy) a žákům připomenuto třídními učiteli po jejich poradě ke dni 24.1.2014 (poučení o BOZP žáků v době volna zapsáno v třídní knize). 


Události

leden03
Zahájení vyučování po Vánocích
prosinec21
Vánoční akademie
prosinec10
Koncert na schodech
listopad21
Pedagogická rada a třídní schůzky