Oznamujeme plánovaná ředitelská volna

Oznámeno dne 22.1.2014 zřizovateli a na místě umožňující dálkový přístup (webové stránky školy) a žákům připomenuto třídními učiteli po jejich poradě ke dni 24.1.2014 (poučení o BOZP žáků v době volna zapsáno v třídní knize). 


Události

duben12
Přijímací zkoušky G4
duben10
Maturitní písemná práce
duben10
Třídní schůzky
duben01
Závěrečné testy maturantů