Poděkování maturantů

Slavnostní událost, jejímž středobodem jsme byly my, maturitní třídy, byla vyvrcholením nejenom našeho studia, ale také dlouhých a rozsáhlých příprav. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na těchto přípravách podíleli a pomohli nám se zorganizováním jedinečného večera. Děkujeme především Spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu Říčany za podporu a vstřícnost a sponzorům za finanční i hmotné dary. Děkujeme rovněž profesorům, rodičům, všem blízkým a přátelům, a to jednak za to, že s námi byli v tento pro nás důležitý den, a jednak za to, že nám k němu pomohli dospět.

Děkujeme a doufáme, že i vy jste si ples plně užili. 

Za oktávu a 4. A Šárka Melicharová, V8

Fotogalerie

Aktualita vložena 6. 4. 2017
karasek@gyri.cz

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země