Potvrzování průkazek

Stále platí zákaz vstupu do budovy školy bez proškolení BOZP.

Události

leden03
Zahájení vyučování po Vánocích
prosinec21
Vánoční akademie
prosinec10
Koncert na schodech
listopad21
Pedagogická rada a třídní schůzky