Potvrzování průkazek

Stále platí zákaz vstupu do budovy školy bez proškolení BOZP.

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země