Potvrzování průkazek

Stále platí zákaz vstupu do budovy školy bez proškolení BOZP.

Události

duben12
Přijímací zkoušky G4
duben10
Maturitní písemná práce
duben10
Třídní schůzky
duben01
Závěrečné testy maturantů