Poznávací zájezd Chester a severní Wales

Zájemci vyplňte, prosím, přihlášku a odevzdejte ji vyučujícím angličtiny do 9. 9. 2016. Do stejného data zaplaťte, prosím, zálohu 3000,- Kč na účet školy 107-1212240297/0100 s následujícími povinnými údaji - variabilní symbol: rodné číslo žáka. Zpráva pro příjemce Wales - příjmení - třída. Doplatek bude nutné uhradit do konce září. Bližší informace získáte i u vyučujících AJ.
Aktualita vložena 30. 8. 2016
karasek@gyri.cz

Události

duben12
Přijímací zkoušky G4
duben10
Maturitní písemná práce
duben10
Třídní schůzky
duben01
Závěrečné testy maturantů