Pozvánka pro budoucí 1. ročníky

Program schůzky:
1) Informace k zahájení školního roku 2014/15
2) Informace o učebnicích
3) Informace o adaptačním kurzu
Mgr. Petra Janovská, výchovná poradkyně

Události

leden03
Zahájení vyučování po Vánocích
prosinec21
Vánoční akademie
prosinec10
Koncert na schodech
listopad21
Pedagogická rada a třídní schůzky