Pozvánka pro budoucí 1. ročníky

Program schůzky:
1) Informace k zahájení školního roku 2014/15
2) Informace o učebnicích
3) Informace o adaptačním kurzu
Mgr. Petra Janovská, výchovná poradkyně

Události

duben12
Přijímací zkoušky G4
duben10
Maturitní písemná práce
duben10
Třídní schůzky
duben01
Závěrečné testy maturantů