Přednáška o bezpečí na internetu

Jeho používání má dnes již nezastupitelnou roli v získávání informací a v rychlé komunikaci. Navíc představuje zábavu – dají se na něm hrát hry, stahovat hudbu a filmy, komunikovat na sociálních sítích. Bohužel tyto činnosti představují i určitá rizika. Například kyberšikana je dnes již známým pojmem a většina škol ji má zahrnutou ve svých preventivních programech. Víte ale co je to kybergrooming, kyberstalking, sexting ?

Na objasnění všech rizik s používáním internetu a hlavně sociálních sítí jsme si pozvali odborníka z projektu E-Bezpečí, což je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Realizuje ho Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi. Přednášku spojenou s besedou vyslechly všechny ročníky nižšího gymnázia. Mohu říci, že se setkala s velkým zájmem a žáci měli mnoho dotazů. Přednášející nevynechal ani několik konkrétních případů, které nekončily zrovna happy endem.

Nezbývá než si přát, aby si žáci důležité rady z oblasti rizikového chování v prostředí internetu zapamatovali (a řídili se jimi) a aby se jim všechny negativní jevy spojené s internetem v budoucnosti zdaleka vyhnuly.

dd

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země