Přednáška pana profesora Jaroslava Petra “Geneticky vylepšené děti”

Můžeme zvýšit odolnost vůči nevyléčitelným chorobám? Lze vytvořit mamuta? Dokážeme udělat ”vylepšeného” člověka s větším fyzickým výkonem nebo vyšší inteligencí? Je možné vyléčit dědičnou chorobu? Studenti vyšších ročníků našeho gymnázia již mají v těchto otázkách díky přednášce Prof. Ing. Jaroslava Petra jasno. Téma geneticky upravených dětí je velmi aktuální, neboť, jak sám pan profesor řekl, genetika zažívá v současné době revoluci. Dlouhou dobu byl zásah do DNA srovnatelný se střílením na stodolu ve tmě-je velmi pravděpodobné, že se trefíte, otázka je kam. V dnešní době již dokážeme rozstřihnout genom v jakémkoli požadovaném místě s maximální přesností. Zásahem do genetické informace lze vyřešit např. dědičné choroby, můžeme zajistit lepší vlastnosti lidem i zvířatům (rychlejší nárůst svalstva i ve větší míře, teoreticky by lidé mohli mít křídla a byli by schopni létat, dokázali bychom zvýšit odolnost vůči některým nevyléčitelným chorobám...) S tím ovšem přicházejí i případné hrozby pro lidstvo, které by mohly nastat, kdyby se upravování genetické informace u dětí stalo běžné. Prof. Ing. Jaroslav Petr nám představil jeho dvě teorie extrémních situací: naprosté rozdělení populace na dva “druhy”- na geneticky upravené a na geneticky neupravené, s tím, že by se tyto "kasty" nemohly mezi sebou rozmnožovat, což by mohlo vést k zániku jedné nebo obou tříd. Druhá teorie obsahovala postupné předávání upravené genetické informace z rodiče na dítě, až by celá populace byla geneticky upravená.

Obě teorie nabyly velmi odstrašujícího dojmu, a snad právě proto se studenti vraceli domů s rozporuplnými pocity.

Mondscheinová, Filipská, C3

Aktualita zveřejněna 3.11.2019 Mč

19-20-J.Petr1.JPG

19-20-J.Petr2.JPG

19-20-J.Petr3.JPG

19-20-J.Petr4.JPG

19-20-J.Petr5.JPG

Události

září23
Teambuilding V5
září16
Adaptační kurz 1. ročníků
září01
Zahájení školního roku
srpen27
Komisionální zkoušky