Projekt Ekostopa školy

V průběhu výuky přírodovědných projektů byli žáci primy pod vedením pí prof. Dandové a žáci sekundy vedené pí prof. Řehákovou seznámeni s výukovým modulem” Ekostopa”. Během výuky se žáci zprvu věnovali např. tématům: “Spějeme k ekologické katastrofě?”; “Spotřebováváme málo nebo moc?”; “Hrozí nám vyčerpání zdrojů?” atd. Dále si každý žák spočítal svou vlastní ekostopu, která vyjadřuje, kolik místa v gha (globální hektary) potřebuje k životu a zároveň provedl analýzu svých činností ke zlepšení své ekostopy. Žáci dále prováděli šetření ke zjištění ekostopy celé školy - např. jakým způsobem se učitelé a žáci dopravují do školy, kolik se ve škole spotřebuje elektrické energie, plynu a vody apod.

Na základě zjištěných údajů žáci primy a sekundy společně s vyučujícími biologie vypracovali projekt na zlepšení ekostopy školy. Na tento projekt získali od sdružení Timur 20 000,- Kč. Během srpna a září 2013 tak byla ve škole na vybraných místech nainstalována světelná čidla a úsporná splachovací zařízení.

O celém projektu jsou ostatní žáci a veřejnost informováni formou výstavního posteru v areálu školy, na kterém je dokladovaná náplň výuky přírodovědného projektu i celkový výpočet Ekostopy školy.

Konkrétní údaje i metodiku výpočtu ekostopy najdete na webových stránkách www.ekostopa.cz, kde v sekci Ekostopa školy - Úspěšné školy - naleznete výsledky ekologické stopy zapojených škol a tedy i našeho gymnázia.

D.Řeháková

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země